+386 71 386 561

TELEFON

DomovSplošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Slike izdelkov in ponudb so simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.

Splošne in ostale pogoje poslovanja kot upravitelj določa Venta, Mirjana Katulić Grđan s.p.

O PODJETJU

VENTA, Mirjana Katulić Grđan s.p.

REGISTRIRANI UPORABNIKI – ČLANI

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi osebno ali kot predstavnik podjetja ali organizacije. Če kupujete zase in za podjetje, za več podjetij, oziroma ko iz kateregakoli razloga potrebujete več tovornjak.net računov, lahko z različnimi ali istim e-naslovom odprete dva ali več tovornjak.net računov. Če želite imeti dva ali več uporabniških računov z istim e-naslovom, za vsak račun izberite geslo, ki se razlikuje od vseh drugih.

Vaš osebni račun (samo en) lahko povežete z računom podjetja ali podjetij za katere tudi kupujete. Tako boste točke zvestobe ob vsakem vašem nakupu za podjetje prejeli vi.

Prosimo, da vašega uporabniškega računa za osebno uporabo ne uporabljate za naročila pravnih oseb! V tem primeru odprite nov račun še za pravno osebo.

Gesla so tajna in znana le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti verodostojne podatke ter varovanje podatkov, tako da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

UGODNOSTI ZA REGISTRIRANE UPORABNIKE

Registrirani uporabniki lahko:

 • kupujejo pod najugodnejšimi pogoji
 • prejemajo brezplačno e-revije, če se odločijo za naročilo
 • sooblikujejo vsebine, izmenjujejo ocene in mnenja o izdelkih
 • sodelujejo v nagradnih igrah
 • Posebni popusti, brezplačne dostave in druge ugodnosti prenehajo veljati najkasneje eno leto po zadnjem nakupu, vkolikor ni drugače določeno.

NAJBOLJŠI DOBAVITELJI ZA PODJETJA IN ORGANIZACIJE

Registrirani uporabnik, ki odpre tovornjak.net račun za podjetje, organizacijo ali drugo pravno osebo, z registracijo izjavlja, da je v imenu te pravne osebe pooblaščen za sprejem teh pogojev in lahko na tovornjak.net-u naroča, kupuje ter za naročanje in kupovanje preko tovornjak.net-a pooblašča tudi druge predstavnike te pravne osebe.

Pogoji, ki jih imajo podjetja ter organizacije in ustanove državne uprave, lokalne uprave, javnega šolstva in javnega zdravstva sklenjene z Venta, Mirjana Katulić Grđan s.p. za nakupe preko tovornjak.net-a ne veljajo, razen če je to izrecno dogovorjeno in navedeno. Komercialne pogoje (daljši plačilni rok, višji popust, limit in podobno), ki presegajo objavljene splošne pogoje lahko upoštevajoč realizirani in predvideni obseg poslov dogovorita s posebno pogodbo v pisni obliki.

Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne naročilo kupca v primerih, ko kupec zamuja s plačili računov za naročeno blago in zamudne obresti. Kupec v času ukinitve odprtega računa lahko kupuje pod istimi pogoji s plačilom 100% avansa za vsako naročilo posebej.

Prodajalec lahko kupcu trajno ali začasno onemogoči naročanje in kupovanje preko tovornjak.net-a za podjetja brez odpovednega roka v naslednjih primerih:

 • če kupec najmanj trikrat zapored zamuja s plačili
 • če kupec pride v stečajni postopek ali postopek likvidacije ali postane kako drugače plačilno nesposoben;
 • če kupec ne deluje skladno s temi pogoji;
 • če kupec v roku enega leta po registraciji ne opravi nobenega prometa z Vento;
 • če kupec izda ali omogoči izdajo poslovne skrivnosti (dogovorjeni popusti, kopiranje objavljenih materialov).

SPLOŠNI POGOJI

Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke posredovane ob registraciji in oddaji naročila. Fizična oseba je izključno tisti registrirani uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Kupec z registracijo potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.

Prikaz vsebin je prilagojen zadnji verziji brskalnikov Microsoft Edge, Google Chrome in Mozzila Firefox. Vkolikor uporabljate drug brskalnik ne jamčimo popolne uporabniške izkušnje. V tem primeru mogoče ne boste videli vseh vsebin ali pa bo njihov prikaz nekoliko drugačen. Enako velja tudi v primerih pregledovanja naših spletnih strani brez omogočanja piškotkov, z vklopljenimi različnimi filtri, zaščitami, programi za preprečevanje prikazovanja oglasov in podobno.

VENTA, Mirjana Katulić Grđan s.p. in fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov. Za pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu.

CENE, POPUSTI IN DRUGI KOMERCIALNI POGOJI

Na straneh s ponudbami objavljamo najboljšo tovornjak.net maloprodajno ceno. Ta cena vključuje vse popuste, ki smo jih določili sami, popuste dobaviteljev ter vse morebitne druge oglaševane popuste.

S kodami za popust lahko na objavljene maloprodajne cene prejmete dodaten popust.

S kodami za brezplačno dostavo prejmete brezplačno dostavo vašega naročila na naslov v Sloveniji skladno s pogoji za brezplačno dostavo.

Objavljene cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Cena po predračunu velja tri dni vkolikor ni posebej dogovorjeno drugače.

Ugodne ponudbe, razprodaje, ekstra popusti, kode za popust, darila ob nakupu in druge akcije veljajo do prodaje zadnjega izdelka oziroma najdalj do navedenega roka.

Vse objavljene cene in dobavni roki veljajo za en (1) kos in vključujejo DDV, če ni drugače navedeno.

Pri vsakem nakupu je mogoče uveljaviti le eno ugodnost. Pri izdelkih z oznako Najnižja cena ni mogoče uveljavljati nobenih popustov. Pri teh izdelkih smo oblikovali najboljšo prodajno ceno za vse kupce, ne glede na to ali razpolagajo s kodami za popust ali pa so upravičeni do dodatnih ugodnosti, tako da ni mogoče opraviti nakupa z nižjo ceno od navedene.

NAKUPI Z UVELJAVLJANJEM OPROSTITVE PLAČILA DDV

Več o nakupih z uveljavljanjem neposredne oprostitve plačila DDV v Sloveniji.

ODSTOP OD POGODBE, REKLAMACIJE IN GARANCIJA

Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico da v zakonskem roku odstopijo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Več o odstopu od pogodbe, postopku vračila izdelkov, reklamacijah ter uveljavljanju pravic v primeru okvare v garanciji ali stvarne napake v nadaljevanju.

Za zahtevo vračila imate na razpolago 14 dni od dostave naročila. Za izvedbo vračila pošljite e-mail na orders@tovornjak.net.  Za potrebe izvedbe procesa vračila vas prosimo, da v opisu  posredujete številko naročila. Številko naročila najdete v zavihku »Moj račun« v podrubriki »Naročila« ali v e-mailu prejetega naročila.

Ko prejmemo zahtevo za vračilo, vam bomo po elektronski pošti poslali pdf. prilogo s podatki o vrnjenih izdelkih, ki jo izpolnite, natisnete in umestiš v embalažo. Izdelke po pošti vrnete na lastne stroške, ki jih bomo kasneje v celoti povrnili skupaj z vrednostjo naročila v kolikor gre za naročilo, ki ne ustreza opisu (okvarjen ali drugačen artikel).

V vseh ostalih primerih pa strošek vračila krijete sami.

Izdelke lahko vrnete tudi fizično na lokacijo podjetja v času uradnih ur (po predhodni najavi preko e-maila).

Vsi vrnjeni izdelki (izdelek, originalna embalaža, dodatki, navodila itd.) morajo biti nepoškodovani in primerni za nadaljnjo prodajo. Ko bomo prejeli vrnjen paket, bomo pregledali stanje vseh poslanih izdelkov in vam poslali potrdilo o prejemu vračila na vaš elektronski naslov.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Vračila ne bodo sprejeta, če je izdelek vidno obrabljen in/ali poškodovan, kar onemogoča nadaljnjo prodajo. Če je vračilo zavrnjeno, vam bomo brezplačno vrnili izdelek, plačan znesek pa ne bo povrnjen, razen v primeru, da so bili upoštevani kriteriji garancije izdelka ali storitve.

Povračilo se vedno izvrši na način, ki je naveden kot način plačila. Pri plačilu s kreditno kartico ali preko n akazila vam bomo znesek vrnili na račun kreditne kartice oz. TRR računa. Pri plačilu s PayPalom bo dobropis nakazan na račun PayPal.

NAROČANJE – SKLEPANJE POGODBE NA DALJAVO

Pogodbe so sklenjene v slovenskem jeziku. Hranimo jih v elektronski obliki na sedežu podjetja. Kupci lahko zahtevajo kopijo v .pdf formatu preko našega kontaknega naslova. Za kopije pogodb (računov, dobavnic), ki so starejše od dveh let, lahko zaračunamo strošek izdaje.
Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v izvedbi.

IZVEDBA ALI ZAVRNITEV NAROČILA

VENTA bo z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil pričel v najkrajšem možnem času. O začetku izvedbe vašega naročila vas bomo obvestili s sporočilom na vaš elektronski naslov.

V primerih, ko pride do očitne napake v ceni, rokih ali bistvenih lastnostih izdelka lahko Podjetje VENTA sklenitev pogodbe zavrne oziroma od pogodbe odstopi. Prosimo, da upoštevate, da čeprav se po najboljših močeh trudimo zagotoviti ažurnost in pravilnost objavljenih podatkov, lahko zaradi hitrih sprememb lastnosti artiklov, razpoložljivosti zalog, rokov dobave ali cen, le teh ne uspemo dovolj hitro osvežiti.

OKOLJSKA ODGOVORNOST

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Simbol prečrtanega zabojnika na izdelku, njegovi embalaži ali v navodilih za uporabo pomeni, da naprave ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke in da je bila dana v promet po 13. avgustu 2005. Vaša dolžnost je, da jo oddate na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadno napravo ali aparat lahko oddate tudi trgovcu ali distributerju neposredno ob nakupu podobnega izdelka. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja.

Ločeno zbiranje in reciklaža OEEO preprečujeta negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogočata predelavo materiala iz katerega je slednji izdelan, prihranek energije in naravnih virov.

V kolikor je izdelek, ki ga želite zavreči še delujoč, ga oddajte v enem izmed centrov ponovne uporabe. S tem mu boste podaljšali življensko dobo in preprečili, da bi predčasno končal med odpadki.

Ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji

Simbol prečrtanega zabojnika na baterijah in akumulatorjih, embalaži ali v navodilih za uporabo pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke. Vaša dolžnost je, da jih oddate na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje nevarnih odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadne baterije in akumulatorje lahko oddate tudi trgovcu ali distributerju, brez obveznosti ponovnega nakupa. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja.

Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, ta v skladu z zakonodajo označuje, da se v tej bateriji ali akumulatorju nahaja težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec) v presežni vrednosti, kot jo določa zakonodaja.

Če naprava vsebuje baterije ali akumulatorje, ki jih ni mogoče preprosto odstraniti brez ogrožanja varnosti uporabnika, jih mora le-ta oddati skupaj z odpadno napravo v sistem zbiranja odpadne električne in elektronske opreme.

NAGRADNE IGRE

Pogoji sodelovanja v posamezni nagradni igri so določeni na straneh posamezne nagradne igre. Če ni drugače določeno pri tem veljajo naslednji splošni pogoji za nagradne igre.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaši osebni podatki, njihovo zbiranje, uporaba ter varstvo osebnih podatkov predstavljajo neločljiv del Splošnih pogojev našega poslovanja in jih je mogoče v celoti tolmačiti le v povezavi z njimi. Priporočamo, da si preberete več o Varstvu osebnih podatkov.

Vašo elektronsko pošto bomo uporabili najmanj za posredovanje e-pošte v zvezi z oddanimi naročilo, kar vključuje tudi:

 • povabilo k sodelovanju v anketi (cca 7 dni po opravljenem nakupu)
 • zahvalo z obvestilom o zbranem številu točk in informacijo o iz tega izhajajočih ugodnostih

Sprejem komercialnih sporočil lahko vsak uporabnik ureja sam v svojem profilu.

AVTORSKE PRAVICE

Objavljene vsebine in tehnologije so last podjetja VENTA, Mirjana Katulić Grđan s.p.. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitekura in inžiniring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti podjetja Venta je prepovedano.

Dobavitelj ali uporabnik z objavo svojih vsebin dovoljuje Gambit trade d.o.o. ter vsem ostalim ogled teh vsebin brez omejitev v okviru javnih knjižnic, kategorij in ostalih funkcij portala ter e-posredovanje, posredovanje preko vmesnikov, uvrščanje na druge strani, komentiranje, ocenjevanje, reproduciranje teh materialov za nekomercialno oziroma osebno rabo.

DOVOLJENJE ZA UPORABO

Uporabniki lahko vsebine in storitve uporabljajo skladno z zgoraj navedenimi pogoji. Za druge oblike uporabe vsebin je potreben predhoden dogovor z upraviteljem.

Pri tem je izrecno prepovedano:

 • kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti,
 • vsako kopiranje, distribuiranje, spreminjanje vsebin ali njihovo razširjanje na kakršenkoli drug način, razen kopiranja rezultatov za osebno uporabo,
 • spreminjanje ter vključevanje spletne strani v drugo spletno stran, prodaja ali nadgradnja dela ali spletne strani v celoti,
 • posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi spletne strani in/ali upravitelja,
 • uporaba avtomatskih poizvedb oziroma uporaba avtomatiziranih sredstev (kot so žetveni programi, roboti, pajki ali strgala), ki avtomatsko pridobivajo podatke s spletne strani ali na
 • drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s spletno stranjo, razen za spletne iskalnike Najdi.si, Google, Yahoo in Bing,
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve ter njegovi programski in strojni opremi
 • ter uporaba storitve, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in javnim redom.

 

SKLADNOST Z ZAKONODAJO

Pri pripravi teh pogojev smo upoštevali predvsem Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Zakon o varstvu osebnih podatkov in Zakon o elektronskih komunikacijah. V primeru nejasnosti in v primerih, ki jih v teh pogojih nismo navedli posebej veljajo določbe v navedenih zakonih.

Splošni pogoji za dostavo, prevzem in dobavne roke

Vaše naročilo lahko:

 • brezplačno prevzamete na prevzemnem centru tovornjak.net-a.
 • varno, hitro in ugodno dostavimo na naslov vašega podjetja ali gospodinjstva v Sloveniji ali tujini.

SPLOŠNI POGOJI

Vse naročene pošiljke hitro pripravimo in odpošljemo. Temu posvečamo vso pozornost, zato dosegamo izredne povprečne čase oddaje pošiljk, kupci pa nas ocenjujejo z najboljšimi ocenami. Veljaven je strošek dostave, s katerim je kupec seznanjen pri oddaji naročila.

Tovornjak.net pošiljke, glede na vrsto izdelkov v pošiljki in lokacijo, dostavlja več dostavnih služb. Podatek, katera dostavna služba bo poskrbela za vašo pošiljke, dobite v košarici ter po oddaji naročila na vaš e-naslov.

Pošiljko lahko na vašem naslovu v Sloveniji pričakujete že naslednji delovni dan, pri čemer pa lahko zaradi različnih vzrokov na katere ne moremo vplivati: okvare, nesreče, napake, razmere na cesti, …, tudi kakšen dan kasneje.

Vaše naročilo bo dostavljeno na vhod na izbranem naslovu. Dostava na izbrano mesto v vašem stanovanju, hiši ali pisarni in namestitev izdelka niso vključeni v ceno, razen če je to posebej navedeno. Ne pozabite, da morate biti ustrezno pripravljeni za prenos večjih in težjih izdelkov v višja nadstropja stanovanjskih zgradb in dostavljalcem zagotoviti pomoč.

Če naročila ne boste prevzeli v roku treh delovnih dni po prejemu obvestila, da je pripravljeno za izdajo, lahko vaše naročilo storniramo.

 

PARTNERSKA ZALOGA

Tovornjak.net razpolaga z lastno (omejeno) zalogo in partnersko ponudbo izdelkov, ki niso na zalogi in se v primeru naročila in plačila naročijo pri partnerju. Dobavni roki za partnersko zalogo se lahko podaljšajo pri čemer stranko o tem predhodno obvestimo.

KDAJ ZAČNE TEČI DOBAVNI ROK

Objavljeni roki za prevzem in dostavo predstavljajo pričakovani čas v katerem bomo vaše naročilo lahko pripravili za izdajo oziroma oddali dostavni službi.** Ko je pošiljka pripravljena, prejmete elektronsko pošto. Po prejemu vašega naročila oziroma potrditve plačila (*) začnemo z aktivnostmi za pošiljanje oziroma pripravo vašega naročila za osebni prevzem vse delovnike od ponedeljka do petka za vsa do takrat prejeta in neobdelana naročila najkasneje:

 • med 8.00 in 8.30 uro
 • med 9.30 in 10.00 uro
 • med 14.30 in 15.00 uro
 • med 16.00 in 16.30 uro

* pri izbiri opcije plačila na naš transakcijski račun ali plačila s kreditom bodo aktivnosti za izvedbo naročila stekle po prejemu informacije o prilivu sredstev na naš transakcijski račun oziroma sklenitvi kreditne pogodbe.

**pri izbiri izdelke iz partnerske zaloge se dobavni rok lahko podaljša. Stranka je o spremembi dobavnega roka predhodno obveščena.

Načini plačila, plačilni pogoji, krediti in plačila na obroke

Pri nakupih na tovornjak.net-u lahko izbirate med najširšo ponudbo varnih in ugodnih načinov plačila in kreditiranja.

NAKUP NA OBROKE

Priporočamo, da nakup na obroke opravite s kreditno kartico:

 • Diners (hitro in enostavno, ugodno, praviloma kupcem omogočajo višjo skupno vsoto kreditov, brez dodatne dokumentacije, …)
 • Mastercard (pred nakupom preverite ali vaša banka omogoča plačila na obroke za nakupe)
 • ali Visa electron (samo komitenti NKBM z obročno kreditno kartico ali pa se za nakup s kreditom dogovorite na vaši banki.

PLAČILO S KREDITNO ALI PLAČILNO KARTICO NA DALJAVO

Naročeno blago lahko varno plačate s kreditno oz. plačilno kartico (MasterCard, Diners, Visa, Visa Electron, Maestro) ob oddaji naročila preko spleta. Plačnik mora biti ista oseba ali organizacija, ki je lastnik kreditne kartice. V primerih, ko imetnik kartice ni državljan Slovenije ali pa uporablja kreditno kartico, ki ni bila izdana v Sloveniji ter v primerih, ko prejemnik in plačnik nista isti osebi, si pridržujemo pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika in prejema pisne izjave preko e-pošte ali telefaksa, da plačnik soglaša s plačilom naročenega blaga.

PLAČILO PO POVZETJU

Kupnini za naročila po povzetju se doda 1,22 EUR z DDV stroška

Naročila po povzetju sprejemamo za naročila v vednosti do 99 EUR brez DDV.

Kupnino za naročila po povzetju lahko plačate z gotovino.
Pri plačilih nad 1.000,00 € mora izvajalec plačilnega prometa preveriti vaše podatke. Na podlagi osebnega dokumenta je potrebno na hrbtno stran posebne položnice zabeležiti podatke, ki so potrebni ob vnosu položnice v računalnik, in sicer: vrsto dokumenta, številko osebnega dokumenta, kraj izdaje osebnega dokumenta in državo izdaje osebnega dokumenta. Pri plačilih nad 15.000,00 € je potrebno v računalnik vnesti še: kraj rojstva, datum rojstva in davčno številko.
Pridržujemo si pravico, da ta način plačila omogočimo le rednim strankam. Vkolikor pošiljke ne boste prevzeli in jo bo dostavna služba vrnila na naše stroške k nam, vam bomo zaračunali stroške v višini 10,00 €.

PLAČILO S PREDHODNIM NAKAZILOM

Naročeno blago lahko preko vaše spletne banke plačate z nakazilom na naš TR račun št. SI56 6100 0001 5913 585 pri Delavska hranilnica d.d. Plačilo izvedete na osnovi prejetega elektronskega sporočila ali predračuna potem, ko oddate naročilo. Pri plačilu navedite točen sklic in nam tako omogočite, da informacijo o plačilu avtomatično prenesemo v naš informacijski sistem. S tem si boste zagotovili hitrejšo izvedbo. Dobavni rok prične teči z dnevom zaznave prejema sredstev na naš račun. Prosimo, da upoštevate, da prejeta naročila izvajamo po vrstnem redu prejetih plačil na naš račun, tako da se lahko stanje zaloge v času prejema vašega plačila razlikuje od stanja zalog v času oddaje naročila.

PLAČILO S PAYPAL

Paypal velja za najvarnejše plačilno sredstvo na spletu.

PLAČILO PO RAČUNU (samo pravne osebe)

Nakup s plačilom po računu v dogovorjenem roku omogočamo:

 • avtomatično vsem organizacijam javne in lokalne uprave
 • na zahtevo podjetjem z nadpovprečno boniteto, po najmanj treh mesecih sodelovanja, ki se izkažejo kot redni plačniki in kupci z letnimi nakupi pri v vrednosti nad 20.000,00 €.

Rok plačila teče od dneva odpreme pošiljke.

NAKAZILA IZ TUJINE

Nakazilo preko bank izven Slovenije izvedite z reguliranim čezmejnim plačilom SEPA. Ob nakazilu izpolnite IBAN in BIC. Izberite opcijo, da kot nalogodajalec krijete vse stroške. V nobenem primeru ne uporabljajte opcije SHA, ki pomeni da si prejemnik in nalogodajalec delita stroške. V tem primeru bomo namreč prejeli nižji znesek in vaša kupnina ne bo poravnana.

IBAN : SI56 6100 0001 5913 585
BIC/SWIFT koda: HDELSI22
BANK NAME: Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana

Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – izdelava spletne strani in spletne trgovine) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Splošni pogoji poslovanja
NAŠA OBLJUBA:
Splošni pogoji poslovanja
POTREBUJETE POMOČ?
+386 71 386 561
orders@tovornjak.net
LOKACIJA